Zorgen bij Leden Brancheverenigingen

Medio 2023 is een onderzoek gehouden onder brancheverenigingen in Nederland.

 

Brancheverenigingen hebben zorgen van hun lid-bedrijven benoemd.

Stelling

Bij onze leden leven er zorgen over een tekort aan gekwalificeerd personeel

 

Bijna alle respondenten zien dat bij hun leden zorgen leven over een tekort aan gekwalificeerd personeel. Bij de open beantwoording is ook aandacht gevraagd voor voldoende instroom van nieuwe medewerkers uit het onderwijs.

Gevolgen van deze zorgen kunnen divers zijn, maar een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel kan leiden tot onder meer toenemende kosten, lagere klantentevredenheid, verminderde productiviteit, vertraagde groei en innovatie, minder concurrentievermogen en mogelijk hoger werknemersverloop.

 

 

Torylus Strategy Consulting
Torylus Strategy Consulting

Stelling

Bij onze leden leven er zorgen over stijgende inkoopprijzen

Twee/ derde van de respondenten verwacht dat bij hun leden zorgen leven over de stijgende inkoopprijzen.

Stijgende inkoopprijzen kunnen directe invloed hebben op de kosten van grondstoffen, materialen en andere benodigdheden voor een bedrijf. Dit kan leiden tot een verhoging van de operationele kosten en daardoor de winstmarges onder druk zetten.

Bedrijven moeten mogelijk hun prijzen verhogen om de hogere kosten te compenseren, maar dit kan ook klanten afschrikken en de concurrentiepositie negatief beïnvloeden.

 

Stelling

Bij onze leden leven er zorgen over de gevolgen van klimaatsverandering

 

Klimaatsverandering leeft als belangrijke zorg bij de een grote meerderheid van de lid-bedrijven van respondenten.

Vanwege het sector overstijgende karakter van klimaatsverandering kunnen brancheverenigingen waar gewenst en voor zover nog niet actief initiatieven starten om als branche duurzaam/ duurzamer te worden. Klanten, maar ook andere stakeholders zullen kritisch zijn als bedrijven of branches op dit gebied onvoldoende laten zien.

Vanaf 2024 zullen overigens grote ondernemingen verplicht verslag moeten uitbrengen over hun duurzaamheidsbeleid (ESR/ CSRD). Ook kleine(re) bedrijven zullen te maken krijgen met eisen van CSRD-plichtige klanten of leveranciers.

 

Torylus Strategy Consulting
Torylus Strategy Consulting

Stelling

Bij onze leden leven er zorgen over voorgenomen nieuwe Wet- en Regelgeving

Een grote meerderheid van 90% van de respondenten verwacht dat bij hun leden zorgen leven over voorgenomen nieuwe Wet- en Regelgeving.

Benoemd is dat regelgeving continue wordt gestapeld en steeds complexer wordt. In plaats van oplossingen lijken er op termijn alleen maar nieuwe knelpunten te komen.

Daarnaast is benoemd dat nieuwe wet- en regelgeving soms ook te lang op zich laat wachten (waar een bepaalde mate van regulering en vergunningsplicht gewenst is), waardoor bedrijven niet snel genoeg kunnen inspringen op de markt.

 

Torylus Strategy Consulting

Branchevereniging.org is een initiatief van Torylus Strategy Consulting.

Doelstelling van deze website is het verstrekken van informatie over en het benadrukken van het belang van brancheverenigingen in Nederland. Voor deze website wordt onderzoek verricht. Deze website heeft geen winstoogmerk.

error: Deze inhoud wordt beschermd.