Privacy- en Cookieverklaring

Privacy- en Cookieverklaring

De website branchevereniging.org is een initiatief van Torylus Strategy Consulting. Torylus Strategy Consulting neemt de bescherming van uw privacy serieus. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en met grote zorg behandeld.

Deze Privacy- en Cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Torylus Strategy Consulting (een handelsnaam van Torylus B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 89706250), inclusief met betrekking tot branchevereniging.org. Het betreft hier gegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan deze website, aanmeldingen voor eventuele nieuwsbrieven, deelname aan onderzoeken, en gegevens die worden gebruikt in adviesopdrachten.

Torylus Strategy Consulting gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien Torylus Strategy Consulting uw gegevens nodig heeft om diensten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd.

Torylus Strategy Consulting kan aan haar verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor promotie- en/of marketingdoeleinden, met name om u te informeren over de dienstverlening van Torylus Strategy Consulting. Indien en wanneer Torylus Strategy Consulting uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming.

Torylus Strategy Consulting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft onder meer de volgende gegevens;
– Organisatie
– Voor- en achternaam
– Functie
– E-mailadres (zakelijk)
– Verwijzing naar uw LinkedIn pagina
– Eventuele antwoorden in het kader van onderzoek of de Quick Scan
– IPadres/ User ID
Mochten er bijzondere persoonsgegevens nodig zijn, dan wordt uw expliciete toestemming gevraagd voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens.

Torylus Strategy Consulting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om u te informeren over branchevereniging.org en/ of torylus.com en/ of de dienstverlening van Torylus Strategy Consulting
– Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om contact met u op te nemen op uw verzoek
– Om u een eventuele nieuwsbrief en/of mailings te sturen
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
Torylus Strategy Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Torylus Strategy Consulting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Torylus Strategy Consulting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Torylus Strategy Consulting heeft als uitgangspunt dat uw gegevens alleen worden opgeslagen op servers, die staan in de EU. De webhosting moet voldoen aan de ISO 27001 certificering. Torylus Strategy Consulting doet alleen zaken met leveranciers, die expliciet verklaren te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Torylus Strategy Consulting gebruikt technische, functionele en analytische cookies (die geen inbreuk maken op uw privacy). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze site wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Torylus Strategy Consulting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via het online formulier. Torylus Strategy Consulting reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Torylus Strategy Consulting neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik of dat uw vragen heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door Torylus Strategy Consulting, kunt u contact opnemen via torylus.com.

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 juni  2023.

Torylus Strategy Consulting

Branchevereniging.org is een initiatief van Torylus Strategy Consulting.

Doelstelling van deze website is het verstrekken van informatie over en het benadrukken van het belang van brancheverenigingen in Nederland. Voor deze website wordt onderzoek verricht. Deze website heeft geen winstoogmerk.

error: Deze inhoud wordt beschermd.