Knelpunten bij Leden Brancheverenigingen

Medio 2023 is een onderzoek gehouden onder brancheverenigingen in Nederland.

 

Brancheverenigingen hebben knelpunten voor hun lid-bedrijven benoemd.

 

Stelling
Onze leden hebben als knelpunt: belemmerende wet- en regelgeving

Ruim 85% van de respondenten ziet dat hun leden belemmerende wet- en regelgeving als knelpunt ervaren. Specifiek wordt aandacht gevraagd voor projecten die stil zijn gevallen als gevolg van jurisprudentie en niet-verstrekking van vergunningen rond CO2 en NO2.

Ook de trage snelheid van het doorvoeren van gewenste nieuwe wetgeving wordt als belemmerend ervaren.

Bij een sector staan de lid-bedrijven van de branchevereniging onder druk vanwege een sterk negatieve publieke opinie en kritische politiek.

Torylus Strategy Consulting
Torylus Strategy Consulting

Stelling
Onze leden hebben als knelpunt: kosten van hun personeel

Een ruime meerderheid van de respondenten is het eens met de stelling dat lid-bedrijven kosten van hun personeel als knelpunt hebben.

Slechts 9% ziet de kosten van personeel niet als een knelpunt voor hun leden. Als knelpunt wordt onder meer uitgesproken dat personeel moeilijk is te vinden tegen acceptabele kosten.

Benoemd is ook dat de werkgeverslasten sneller oplopen dan bedrijfseconomisch verantwoord is. Kosten van personeel is een duidelijk knelpunt voor de leden van brancheverenigingen.

Stelling
Onze leden hebben als knelpunt: de bedrijfskosten (exclusief personeelskosten)

Een ruime meerderheid van de respondenten is het eens met de stelling dat hun leden bedrijfskosten als knelpunt hebben. Minder dan 20% van de respondenten ervaart de bedrijfskosten niet als knelpunt.

Benoemd is dat bedrijven nog steeds aanlopen tegen leveringsproblemen van benodigde activa. Ook de stijgende prijzen van grondstoffen, energie en personeel worden door bedrijven als knelpunt ervaren.

Torylus Strategy Consulting
Torylus Strategy Consulting

Stelling
Onze leden hebben als knelpunt: de groei van hun omzet

De respondenten denken verdeeld over de stelling of hun leden de groei van omzet als knelpunt hebben.

Een derde van de respondenten ziet de groei van omzet bij hun lid-bedrijven als een knelpunt, terwijl een bijna gelijk aantal van de respondenten hier geen knelpunt ziet (vooral in de sectoren Handel en vormen van Dienstverlening).

Torylus Strategy Consulting

Branchevereniging.org is een initiatief van Torylus Strategy Consulting.

Doelstelling van deze website is het verstrekken van informatie over en het benadrukken van het belang van brancheverenigingen in Nederland. Voor deze website wordt onderzoek verricht. Deze website heeft geen winstoogmerk.

error: Deze inhoud wordt beschermd.