Tevredenheid bij Leden Brancheverenigingen

Medio 2023 is een onderzoek gehouden onder brancheverenigingen in Nederland.

 

Brancheverenigingen hebben benoemd waar hun lid-bedrijven tevreden over zijn.

Torylus Strategy Consulting

Stelling

Onze leden zijn tevreden over het functioneren van de overheid

Een grote meerderheid van de respondenten ziet dat haar leden ontevreden (29%) tot zeer ontevreden (48%) zijn over het functioneren van de overheid.

Opvallend is dat geen van de respondenten verwacht dat haar achterban tevreden is over het functioneren van de overheid. Specifiek worden benoemd zwalkende wet- en regelgeving en de indruk dat belangen van bedrijven door (ambtenaren van) de (Rijks)overheid stelselmatig worden genegeerd.

Deze conclusie is de meest zorgwekkende uitkomst in dit onderzoek. Als er een grote afstand is tussen overheid en bedrijfsleven, kan dit (los van frustraties) onder meer leiden tot gevolgen voor economische groei, vertraagde innovatie en druk op de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven.

 

Stelling

Onze leden zijn tevreden over de kwalificaties van hun personeel

 

Bijna de helft van de respondenten verwacht dat hun leden tevreden zijn over de kwalificaties van hun personeel.

Slechts 5% van de respondenten denkt dat hun leden niet tevreden zijn over de kwalificaties van hun medewerkers.

Aanvullend onderzoek naar de tevredenheid van bedrijven over de kwalificaties van hun personeel lijkt zinvol, gezien de grote mate van ‘neutrale’ beantwoording (mocht er hierover te weinig kennis zijn bij brancheverenigingen).

 

Torylus Strategy Consulting
Torylus Strategy Consulting

Stelling

Onze leden zijn tevreden over hun business model

Bijna de helft van alle respondenten verwacht dat lid-bedrijven tevreden zijn over hun business model.

Een kwart van de respondenten ziet dat haar leden niet tevreden zijn over hun business model.

Waar brancheverenigingen zien dat hun lid-bedrijven minder tevreden zijn over hun business model, zou mogelijk een strategiescan en onderzoek naar bijvoorbeeld innovatie mogelijkheden in de sector een vorm van dienstverlening kunnen zijn.

 

Stelling

Onze leden zijn tevreden over hun innovatievermogen

Bijna de helft van de respondenten verwacht dat de lid-bedrijven tevreden zijn over hun vermogen tot innovatie.

Een kleine 15% van de respondenten denkt dat haar leden niet tevreden zijn over hun innovatie vermogen.

Ook hier zou mogelijk een strategiescan en onderzoek naar bijvoorbeeld innovatie mogelijkheden in de sector een vorm van dienstverlening voor brancheverenigingen kunnen zijn.

 

Torylus Strategy Consulting
Torylus Strategy Consulting

Branchevereniging.org is een initiatief van Torylus Strategy Consulting.

Doelstelling van deze website is het verstrekken van informatie over en het benadrukken van het belang van brancheverenigingen in Nederland. Voor deze website wordt onderzoek verricht. Deze website heeft geen winstoogmerk.

error: Deze inhoud wordt beschermd.