Zorgen en Knelpunten bij Leden Brancheverenigingen

 

Medio 2023 is een onderzoek gehouden onder brancheverenigingen in Nederland.

 

Doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen welke knelpunten en zorgen er zijn bij de leden van brancheverenigingen.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Torylus Strategy Consulting.

 

Contact

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat brancheverenigingen zien dat hun lid-bedrijven in hoge mate ontevreden zijn over het functioneren van de overheid. Daarnaast zijn er bij lid-bedrijven ook grote zorgen over het tekort aan gekwalificeerd personeel.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat brancheverenigingen bij hun leden knelpunten en zorgen zien over stijgende inkoopprijzen, kosten van personeel, toekomstige winstgevendheid, belemmerende wet- en regelgeving, voorgenomen nieuwe wet- en regelgeving, en de gevolgen van klimaatverandering.

Uit het onderzoek blijkt verder dat brancheverenigingen over het algemeen geen uitgesproken zorgen of knelpunten constateren bij hun leden op het gebied van omzetgroei, bedrijfskosten (exclusief personeelskosten), verkrijgbaarheid van financiering, groei van het bedrijf, kwalificaties van het personeel, businessmodel en innovatievermogen.

Respondenten waren in kleine meerderheid van mening dat het eerste kwartaal 2023 financieel goed was voor hun lid-bedrijven. Tot slot, ondanks de benoemde zorgen en knelpunten, zien brancheverenigingen dat hun leden over het algemeen ruim voldoende vertrouwen hebben in de toekomst.

Het rapport is gedeeld met de minister van Economische Zaken en Klimaat, en de koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door Torylus Strategy Consulting.

Onderzoeksverantwoording

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op onderzoek, gehouden in de periode april 2023 -mei 2023. De enquête is verstuurd naar de mailadressen van de directeuren (bij afwezigheid daarvan de voorzitters) van 130 brancheverenigingen in Nederland. Het merendeel van deze brancheverenigingen is lid van VNO-NCW en/ of MKB Nederland.

Gezamenlijk zijn de leden van de aangeschreven brancheverenigingen verantwoordelijk voor meer dan 80% van de omzet van het Nederlandse bedrijfsleven. De stellingen en vragen voor het onderzoek betreffen de lid-bedrijven (achterban) van brancheverenigingen. De antwoorden in het onderzoek zijn geanonimiseerd en de resultaten zijn niet herleidbaar naar lid-bedrijven en/ of brancheverenigingen. De respondenten verklaarden zich akkoord met de privacyverklaring.

Het rapport heeft geen verdere status dan onderzoeksrapport. Aan het rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Het onderzoek is uitgevoerd door Torylus Strategy Consulting.

Zie verder het rapport “Zorgen en Knelpunten bij Leden Brancheverenigingen”.

 

 

 

 

 

 

 

Torylus Strategy Consulting

Branchevereniging.org is een initiatief van Torylus Strategy Consulting.

Doelstelling van deze website is het verstrekken van informatie over en het benadrukken van het belang van brancheverenigingen in Nederland. Voor deze website wordt onderzoek verricht. Deze website heeft geen winstoogmerk.

error: Deze inhoud wordt beschermd.