DISCLAIMER, MERKEN EN COPYRIGHT

Disclaimer

Hoewel Torylus Strategy Consulting zich redelijkerwijs heeft ingespannen om juiste informatie op deze website op te nemen, kunnen fouten of omissies niet worden uitgesloten. Torylus Strategy Consulting behoudt zich het recht voor om informatie op deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Torylus Strategy Consulting sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met deze website of het uitgevoerde onderzoek.

Niets op deze website mag worden gepubliceerd, gereproduceerd, gekopieerd of opgeslagen in een gegevensverwerkingssysteem of in enige vorm worden verspreid door middel van druk, fotokopie, digitale technieken, internet of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende van deze publicatie. De gepubliceerde afbeeldingen zijn foto’s gemaakt van een krantenartikel (1903) en een boek van VNO-NCW (1999).

Branchevereniging.org is een initiatief van Torylus Strategy Consulting

Torylus Strategy Consulting is een handelsnaam van Torylus B.V. (KvK 89706250)

Torylus® is een gedeponeerd EU handelsmerk (nummer 018581113)

Merken

Torylus® is een gedeponeerd Uniemerk.
Torylus Strategy Consulting is een handelsnaam van Torylus B.V.

 

© Torylus Strategy Consulting 2024
De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van Torylus Strategy Consulting. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torylus Strategy Consulting is het niet toegestaan de inhoud van deze website voor welk doeleinde dan ook te verveelvoudigen, te verspreiden, door te zenden of beschikbaar te stellen op welke wijze dan ook.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Torylus Strategy Consulting

Branchevereniging.org is een initiatief van Torylus Strategy Consulting.

Doelstelling van deze website is het verstrekken van informatie over en het benadrukken van het belang van brancheverenigingen in Nederland. Voor deze website wordt onderzoek verricht. Deze website heeft geen winstoogmerk.

error: Deze inhoud wordt beschermd.