Tevredenheid bij Leden Brancheverenigingen

Stelling

Onze leden zijn tevreden over de kwalificaties van hun personeel

 

Bijna de helft van de respondenten verwacht dat hun leden tevreden zijn over de kwalificaties van hun personeel.

Slechts 5% van de respondenten denkt dat hun leden niet tevreden zijn over de kwalificaties van hun medewerkers.

Aanvullend onderzoek naar de tevredenheid van bedrijven over de kwalificaties van hun personeel lijkt zinvol, gezien de grote mate van ‘neutrale’ beantwoording (mocht er hierover te weinig kennis zijn bij brancheverenigingen).

 

Torylus Strategy Consulting
Torylus Strategy Consulting

Stelling
Onze leden hebben als knelpunt: kosten van hun personeel

Een ruime meerderheid van de respondenten is het eens met de stelling dat lid-bedrijven kosten van hun personeel als knelpunt hebben.

Slechts 9% ziet de kosten van personeel niet als een knelpunt voor hun leden. Als knelpunt wordt onder meer uitgesproken dat personeel moeilijk is te vinden tegen acceptabele kosten.

Benoemd is ook dat de werkgeverslasten sneller oplopen dan bedrijfseconomisch verantwoord is. Kosten van personeel is een duidelijk knelpunt voor de leden van brancheverenigingen.

Stelling
Onze leden hebben als knelpunt: de bedrijfskosten (exclusief personeelskosten)

Een ruime meerderheid van de respondenten is het eens met de stelling dat hun leden bedrijfskosten als knelpunt hebben. Minder dan 20% van de respondenten ervaart de bedrijfskosten niet als knelpunt.

Benoemd is dat bedrijven nog steeds aanlopen tegen leveringsproblemen van benodigde activa. Ook de stijgende prijzen van grondstoffen, energie en personeel worden door bedrijven als knelpunt ervaren.

Torylus Strategy Consulting
Torylus Strategy Consulting

Stelling
Onze leden hebben als knelpunt: belemmerende wet- en regelgeving

Ruim 85% van de respondenten ziet dat hun leden belemmerende wet- en regelgeving als knelpunt ervaren. Specifiek wordt aandacht gevraagd voor projecten die stil zijn gevallen als gevolg van jurisprudentie en niet-verstrekking van vergunningen rond CO2 en NO2.

Ook de trage snelheid van het doorvoeren van gewenste nieuwe wetgeving wordt als belemmerend ervaren.

Bij een sector staan de lid-bedrijven van de branchevereniging onder druk vanwege een sterk negatieve publieke opinie en kritische politiek.

Torylus Strategy Consulting

Op deze website is het volgende van toepassing:
Privacy-& Cookieverklaring
Disclaimer

Over
Contact

Branchevereniging.org is een initiatief van Torylus Strategy Consulting

error: Deze inhoud wordt beschermd.